1. 7bza宅男在线首页
 2. 经典电影
 3. 人物百科

Ngố Thư(Ngo Thu )个人简介绯闻大全合集

Ngố Thư(Ngo Thu )个人资料

 • 年 纪:19 (属龙)
 • 诞 辰:2000-03-25
 • 星 座:白羊座
 • 出 生:越南 海阳市
 • 工 作:学生
 • Ngố Thư(Ngo Thu )简介

  Ngố Thư(Trần Thị Thanh Thư),越南正妹,在当地有着超高的人气,脸书网43w粉丝关注,并被点赞213w次。这位越南百万赞正妹,还是一位学生妹,她人气高的地方就是亲切亲民,而且十分清纯,惹得大量民众的喜爱。

  Ngố Thư(Ngo Thu )写真图片

  Ngố Thư(Ngo Thu )个人简介绯闻大全合集

   

  Ngố Thư(Ngo Thu )个人简介绯闻大全合集

   

  Ngố Thư(Ngo Thu )个人简介绯闻大全合集

  在当地拥有超高人气的百万讚正妹Ngố Thư(Trần Thị Thanh Thư),43万关注者大军我想绝对不是一个可以小觑的数字~